प्रबंध

शिवाजी विद्यापीठाच्या पी. एच. डी. ( समाजशास्त्र )

शिवाजी विद्यापीठाच्या पी. एच. डी. ( समाजशास्त्र ) पदवीसाठी सादर केलेला प्रबंध
'' प्रबोधनकार ठाकरे यांचे महाराष्ट्रातील सामाजिक विचारांचे योगदान : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास ''

* अभ्यासक *
श्री. नवनाथ एकनाथराव शिंदे

* अधिव्याख्याता *
आजरा महाविद्यालय आजरा, जि. कोल्हापूर.

* मार्गदर्शक *
डॉ. पी. बी. द्राक्षे
एम. ए. पी. एच. डी.

प्रबोधनकार ठाकरे आणि त्यांचे सत्यशोधक चळवळीला योगदान

विठ्ठल व्यंकटराव घुले
चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद
© विठ्ठल व्यं. घुले

प्रकाशक :
सौ. दिपाली वि. कुलकर्णी
चिन्मय प्रकाशन,
द्वारा, सवनेकर,
जिजामाता कॉलनी,
पैठणगेट, औरंगाबाद.
भ्रमणध्वनी - 9822875219

अक्षरजुळवणी :
गौरव कॉम्प्युटर्स,
औरंगाबाद.
मो. 9158500052

प्रकाशन क्रमांक : 70
प्रथमावृत्ती : 1 जून 2010
मुखपृष्ठ : सरदार

Subscribe to प्रबंध