प्रतापसिंह छत्रपति आणि रंगो बापूजी: Page 324 of 324

सोपवलेले बरे. केशव सीताराम ठाकरे. मुंबई नं. २८. ता. ३१ डिसेंबर १९४७ ----------xxxxx----------