प्रबोधनकार ठाकरे आणि त्यांचे सत्यशोधक चळवळीला योगदान: Page 235 of 235

आवृत्ती, 1995
37) राऊत संजय, एकवचनी, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, प्रथमावृत्ती, जानेवारी 2002
38) रायकर यशवंत, मुंबई ज्ञात व अज्ञात, प्रका. दिलीप माजगावकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, 1999
39) लाडवाणी माया, मा. श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांची पत्रकारिता : एक चिकित्सक अभ्यास, पीएच. डी. शोधप्रबंध, 1998
40) लेले रा. के., मराठी वृत्तपत्राचा इतिहास, प्रका. कुलकर्णी अ. अ., कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, प्रका. वर्ष 1984
41) शिंदे नवनाथ, सत्यशोधक विचारांची तळपती तलवार, प्रका. प्रबोधन प्रकाशन, इचलकरंजी, 1997
42) सरदार गं. बा., म. फुले व्यक्तित्व आणि विचार, ग्रंथाली प्रकाशन, पुणे.
43) सरदार गं. बा. (संपा.), महाराष्ट्र जीवन, मेसर्स जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन, पुणे, आवृत्ती पहिली, 1960
44) सरदेसाई गो. स., मराठी रियासत, उत्तर विभाग 2, प्रका. गणेश महादेव आणि कंपनी.
45) सरदेसाई गो. स., मराठी रियासत, मध्य विभाग 3, प्रका. गणेश महादेव आणि कंपनी, प्रका. वर्ष 1922
46) सरदेसाई गो. स., मराठी रियासत, उत्तर विभाग 3, प्रका. के. भि. ढवळे, गिरगाव, मुंबई, प्रका. वर्ष 1932
47) सूर्यवंशी कृ. गो., राजर्षी शाहू राजा व माणूस, ठोकळ प्रकाशन, पुणे, पहिली आवृत्ती, फेब्रुवारी 1984

संदर्भ प्रकार: