विजयादशमीचा संदेश: Page 2 of 2

।।

पूर्वजांस नच विसराहो ।। ते स्वर्गि फोडिती टाहो ।। “ साम्राज्याच्या राजकारणीं अग्रमान अमुचा “ ।। चैत. ।।