वाचकांचे पार्लमेण्ट: Page 10 of 74

या क्षणाब्ध सांगता येत नाही. सोपान पाचपांडे, तळवेल, ता. भुसावळ स०- तुकाराम ज्ञानेश्वर रामदास यांच्यासारखे संत साधू आज भारतात आहेत काय? ज०- हो हो तर. शेकडो आहेत. काँग्रेसची छावणी त्यांनीच भरलेली आहे. म्हणूनच लोकांनी त्यांना नुकतेच – निवडून नाही का दिले? बी. आर. तायडे. रावेर. स०- राजद्रोही चोर बंडखोर -- -- -- असतात. मग समाजद्रोह्यांना कां नसाव्या? ज०- समाजद्रोह्यांचे सरकार बनलेले नसले तर काय करणार? स०- नेहरुंचा समाजवाद आणि जयप्रकाशजींचा समाजवाद, यांत फरक कोणता? ज०- काँग्रेस आणि सोओशालिस्ट पक्षाइतका. स०- जादू आणि मोहिनी यांत फरक कोणता? त्यांवर तुमचा विश्वास आहे काय? ज०- विश्वास आहे तर. हातातली सरकारी नि पैशाची गंगाजळी ही जादू आणि निवडणुकीतल्या प्रचारांची बडबड ही मोहिनी. या दोन तंत्रानीच अखिल भारतात काँग्रेसपार्टी बिनविरोधी निवडून आली. हे आपण उघड्या डोळ्यांनी पहात असता, विश्वास कां न ठेवावा? दिगम्बर मे. चौधरी, अटरावलकर, जळगांव स०- पुणे मुंबई ----- --- कामगारांप्रमाणे इतर ठिकाणच्या – कामगारांची संघटना कां होत नाही? ज०- ते लोक १९व्या शतकात वावरणारे आहेत म्हणून २०व्या चालू शतकातल्या लोकांनी त्यांच्यासाठी हळहळण्याचे काही कारण नाही. रामकृष्णराव दौलतराव शेळके, राजूर ता. भुसावळ. स०- एका काळी हिंदुस्थानाला सुवर्णभुमि म्हणत असत, तसे आज कां म्हणत नाहीत? ज०- सिगारेट विडीचा धूर -------- सुवर्णभूमि कोण कसे म्हणणार? चालू युगात तो सुवर्णभूमीचा मान अमेरिकेकडे गेला आहे. म्हणून सोवियतखेरीज सारे जग अमेरिकेच्या मोठेपणाच्या --- ठुंब-या गाण्यात गर्क आहे. स०- बुद्धिजीवी नि श्रीमंत समाजातल्या तरुणींनी श्रमजीवी युवकांशी विवाह केले तर राष्ट्रीय जीवनात काय घडेल? ज०- काय घडणार? नवरा बायकोच्या जोड्या पडणार. आणखी कसलाहि कल्पांत होणार नाहीं. स०- आमचा हिन्दुस्थान ‘जोतिबा कालानंतर’ कोणत्या ज्ञानात पुढे गेला? ज०- जोतिबाच्या कालाचा नि प्रचंड हिन्दुस्थानाचा काही संबंध नाही. महाराष्ट्रापुरतेच म्हणाल तर, जोतिबानंतर तोंडपाटिलकीचे ज्ञान फार फैलावले. खाणे थोडे मचमच फार. महाराष्ट्रातले म-हाटे जोतिबाला लवकर विसरतील तर बरें होईल. स०- मनुष्याच्या सर्व उच्च गुणांना खाऊन टाकणारा कोणता अनिष्ट रोग आहे? ज०- आत्म--- प्रकाशचंद्र रतनलाल ---- स०- लेखणी श्रेष्ठ का तलवार श्रेष्ठ?---- श्रेष्ठ? देशी खेळ चांगले का विलायती खेळ चांगले? ज०- चालवून खेळून पहा म्हणजे खुलासा होईल. रामदास शंकर टिळके, सावदा. स०- हिन्दु धर्मात देवाला पाचच प्रदक्षणा का घालतात? ज०- पाचशें घालण्यापुरता वेळ नसतो, जगातल्या लबाड्या करायचा सोस मागे असतो ना? स०- देवपुजेचा मक्ता ब्राम्हणांकडेच का दिला जातो? ज०- देव मानवांतल्या दलालीचा मक्ता प्राचीन --- दिलेला असतो आणि अर्वाचीन शहाण्यांना त्यातले मर्म --- सूचनाः- प्यारेलाल सोनु गोहेल, लोनजे ----; चौधरी, चिनावळ; शांताराम दशरथ बि-हाडे, मेहूणवारे; पाटील, शिंदेवाडी; माधव बिच्छाराम पांडे, रोझोद; ---- पुढच्या बैठकीत सत्कार ठेवण्यात येईल. सीताराम मोतीराम पाटील, भादली बु. --- एकपाणी कॅलेण्डर बातमीदारात छापण्यासाठी मजकडे पाठविले आहे. संपादकाकडे आज ते पाठवीत आहे. याच ----- मुंबईच्या एका वृत्तपत्रात छापलेले आढळले. अभिनंदन. बक्षिसांचे काय झाले? तुमचे प्रश्न विचारणाना एक चांगले पुस्तक देण्याचे मी ठरवले होते त्याप्रमाणे ३-४ वाचकांना पुस्तके पाठविली. पण मध्यंतरी हा क्रम अजिबात नजरेआड झाला. एकाहाती अनेकविध कामे करावयाची. तेव्हा असे व्हावयाचेच! आता अशी योजना करतो. प्रत्येकाच्या नावापुढेच (बक्षिस) हा शब्द छापला जाईल आणि त्याला एकादे उत्तम पुस्तक बक्षिस गेले आहे, असे पार्लमेण्टच्या सभासदांनी बिनचूक समजून चालावे. यावर आणखी एक असा विचार डोकावतो. पार्लमेण्टचे सभासद आणि मी यांत आरसपारस विचारांची देवघेव व्हावी आणि दोघांच्याहि बुद्धिचा विकास व्हावा, या मूळ हेतूने चालू झाले व बक्षिसांच्या लालुचीने वाचक त्यांत भाग घेतात? हा प्रश्न ज्याने त्याने आपल्या मनाला विचारावा. मी जिज्ञासुपणाचा भोक्ता आहे. त्या एका आवडीतूनच हे नवे