भिक्षुकशाहीचे बंड: Page 94 of 94

सुधारकांचे यत्न जहेत्ते फोलच होणार!’ या भिक्षुकी उद्गारांची सोपपत्तिक फोड राष्ट्रदेवतांची पायमल्ली या दुस-या स्वतंत्र ग्रंथांत करण्यासाठी या ग्रंथाची समाप्ति येथेंच करितो. अखेर, ज्या जगदीशाच्या कृपेने व प्रेरणेनें स्पष्टोक्तीचे कांही विचार जनतारूपी जनार्दनाच्या सेवेला अर्पण करण्याची शक्ति व निर्भयता प्राप्त झाली, त्या परमेश्वराला अनन्य भावाने वंदन करून, वज्रप्रहार ग्रंथमातेच्या दुस-या ग्रंथाकडे वळतो. ----------------------------------- 000 ----------------------------- 000 --------------------------