महाराष्ट्रातील प्रमुख संपादक: Page 3 of 3

व तत्त्वनिष्ठ असे पत्र ही ‘प्रबोधन’ ची प्रतिमा कायम राहिली आणि ‘ प्रबोधनकारां ’चीही !

संदर्भ प्रकार: